Meterkonventionen er en diplomatisk traktat, som danner grundlag for det internationale metrologiske samarbejde. I 2009 er antallet af medlemslande 53 og dertil kommer en række lande, som har associeret medlemskab.

Meterkonventionens medlemmer finansierer sammen et videnskabeligt institut kaldet Bureau International des Poids et Mesures, BIPM. BIPM udfører egen forskning i metrologi og koordinerer sammenligninger mellem NMI’erne.

I Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM, mødes repræsentanter fra Meterkonventionens medlemslande hvert fjerde år. CGPM er den øverste myndighed i forhold til BIPM og kommer med anbefalinger i forhold vedrørende grundlæggende metrologiske spørgsmål.

CGPM udnævner 18 medlemmer til Comité International des Poids et Mesures, der overvåger BIPM og står for samarbejdet med andre internationale metrologiske organisationer. CIPM mødes årligt.

Under CIPM findes nu ti konsultative komitéer, som rådgiver CIPM om tekniske spørgsmål. De konsultative komitéer har normalt et af CIPM’s medlemmer som formand, og de øvrige medlemmer er repræsentanter for nationale metrologiinstitutter (NMI’er eller DI’er) og andre eksperter.

Yderligere oplysninger om Meterkonventionen og dens komitéer findes på BIPM’s hjemmeside.