Metrologien omfatter alle fysiske og kemiske målestørrelser. Beslægtede målestørrelser udgør tilsammen et hovedområde. Opdelingen i hovedområder under EURAMET og under Meterkonventionen er angivet i tabellerne herunder.

Meterkonventionen har en konsultativ komité for hvert af sine hovedområder samt en konsultativ komité for enheder, men enheder anses ikke for at være et hovedområde.

EURAMET har en teknisk komité for hvert hovedområde. Af EURAMETS tolv hovedområder angår de to, interdisciplinær metrologi og kvalitet, ikke målestørrelser, men overordnede spørgsmål, som er vigtige for metrologien.

EURAMET
OmrådeTeknisk komite
Akustik, ultralyd og vibrationTC-AUV
Elektricitet og magnetismeTC-EM
Flow (1)TC-F
Fotometri og radiometriTC-PR
Ioniserende strålingTC-IR
LængdeTC-L
Masse og beslægtede størrelserTC-M
Metrologi i kemiTC-MC
TermometriTC-T
Tid og frekvensTC-TF
Interdisciplinær metrologiTC-IM
Kvalitet (2)TC-Q

(1) Flow er under Meterkonventionen et felt under hovedområdet Masse og beslægtede størrelser.
(2) Denne tekniske kometé arbejder med kvalitetssikring. Det er de regionale metrologiorganisationers opgave, at sikre at metrologiinstitutterne i deres region opfylder de nødvendige kvalitetskrav. Derfor beskæftiger Meterkonventionen sig med kvalitetssikring.

Meterkonventionen
OmrådeKonsultativ komite
Akustik, ultralyd og vibrationCCAUV
Elektricitet og magnetismeCCEM
Fotometri og radiometriCCPR
Ioniserende strålingCCRI
LængdeCCL
Masse og beslægtede størrelserCCM
Metrologi i kemiCCQM
TermometriCCT
Tid og frekvensCCTF
EnhederCCU