GTS står for Godkendt Teknologisk Service.

De almennyttige GTS-virksomheder har til formål at fremme udviklingen og udnyttelsen af den nyeste viden i danske virksomheder.
GTS-virksomhederne godkendes af Videnskabsministeren. Godkendelsen gives til almennyttige teknologiske servicevirksomheder, som arbejder inden for et område af stor betydning for dansk erhvervsliv, og som har et højt fagligt niveau, og et betryggende økonomisk og organisatorisk grundlag.

Godkendelsen gives for tre år ad gangen, og der er ikke tale om nogen form for offentligt ejerskab.

Læs mere om GTS her.