Antallet af målestørrelser og variationen i de benyttede målemetoder indenfor hvert af de tekniske hovedområder er meget stor. Derfor opdeles hovedområderne i mindre områder, som kaldes felter. En oversigt over den danske opdeling i felter ses nedenfor.

HovedområdeFelter
Akustik, ultralyd og vibrationAkustiske målinger i gasser
Akustiske målinger i faste stoffer
Akustiske målinger i væske
Elektricitet & magnetismeDC elektricitet
AC elektricitet
HF elektricitet
FlowGasflow (volumen)
Vandflow (volumen, masse og energi)
Flow i andre væsker end vand
Anemometri
Fotometri & radiometriOptisk radiometri
Fotometri
Kolorimetri
Optiske fibre
Ioniserende strålingAbsorberet dosis – Industrielle produkter
Absorberet dosis – Medicin
Strålebeskyttelse
Radioaktivitet
LængdeLængdemålinger
Geometri
Mikro og nano
Masse og beslægtede størrelserMassemåling
Kraft og tryk
Volumen og densitet
Metrologi i kemiMiljøkemi
Klinisk kemi
Materialekemi
Fødevarekemi
Lægemiddelkemi
Mikrobiologi
Elektrokemi
TermometriTemperaturmåling ved berøring
Berøringsfri temperaturmåling
Fugtighed
Tid & frekvensTid
Frekvens