Det europæiske metrologiforskningsprogram er oprettet som en såkaldt artikel 169 institution under Traktaten om oprettelse af Det Europæiske fællesskab også kaldet Romtraktaten.

Artikel 169 institutioner finansieres ligeligt af Europakommissionen og de deltagende lande, som kan være en delmængde af de lande, som i øvrigt har mulighed for at deltage i EU’s forskningsprogrammer.

I EMRP deltager i øjeblikket 21 lande og et af Europakommisionens forskningsinstitutter.

Læs mere om EMRP her.