CLMs vejledninger til egenkontrol for vand- og varmenergimålere

Her følger 1. version af CLMs vejledninger til egenkontrol for vand- og varmenergimålere.

Vejledningerne tilrettes med ikke tekniske detaljer i løbet af foråret 2019.

 

Bemærk:

Målere som endnu ikke har været inde til kontrol, her kan 1. stikprøve køres efter de nye regler.

Målere som allerede har kørt stikprøve efter de gamle vejledninger udtages i henhold til denne. Den nye stikprøve køres efter de nye vejledninger.

CLM Måleteknisk vejledning til egenkontrol af vandmålere

CLM Måleteknisk vejledning til egenkontrol af varmeenergimålere.