CLM har udgivet nye måletekniske vejledninger for vand og varmeenergi

CLM vand- og varmeenergigruppen har udgivet nye versioner af de måletekniske vejledninger.

De gældende udgaver af de måletekniske vejledninger kan findes på FORCE Technologys website på CLM-siden.

De måletekniske vejledninger beskriver i detaljer udførelsen af egenkontrol af vand- og varmeenergimålere. De beskriver bedste praksis, som er baseret på mange års erfaringsgrundlag hos CLM.

Vejledningerne tager udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens vejledning nr. 9464 af 20. juni 2018 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.

Der er udviklet et tilhørende værktøj til vurdering af resultat fra stikprøvekontrol.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt formand i CLM for vand og varmeenergi, Michael Møller Nielsen (mmn@force.dk).