CLM årlig erfa-tur for gruperne vand og varmeenergi

Den årlige CLM Erfa-tur for gruppe 1/ Vand og 4/Varmeenergi er afholdt d. 10.-12. maj 2016.

I år var temaerne bl.a. Pressure Equipment Directive, Ændringer i Måleinstrumentdirektivet, stikprøvekontrol samt fjernaflæsning inkl. udfordringer med datasikkerhed og teknologier til fjernaflæsning. Arrangementet bød endvidere på introduktion til nye projekter om installationsforhold, dynamisk aftapning og standardisering af vandmålere.

Derudover fik deltagerne rundvisning på Tine Mejeri i Oslo, hvor der bl.a. var fokus på udfordringer med flowmålere på mejeriet.

Alle præsentationer er tilgængelige under CLM nyheder.