CLM vand- og varmeenergigruppens anbefalinger til SIK’s nye bekendtgørelse

I forbindelse med at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme, har Erfa-grupperne for vand og varmeenergi i CLM i samråd følgende anbefaling til forsyninger, målerproducenter og andre instrumentejere af vand- og varmeenergimålere.

CLM vand- og varmeenergigruppens anbefalinger til SIK’s nye bekendtgørelse

 • Grupperne anbefaler at fortsætte kontrol i henhold til den måletekniske vejledning MV nr. 02.36-01, udgave 10 og MV 07.01-01, udg. 4, dog med en tilpasning af verifikationsintervaller fra hvert 6. år til hvert 9. år samt driftskontrolgrænse fra hvert 3. år til hvert 4. år, såfremt at målerens typegodkendelse tillader dette.
 • Ovenstående anbefaling gælder kun nye, ikke idriftsatte partier. For idriftsatte partier anbefaler gruppen fortsat en verifikationsperiode på hhv. 6 og 3 år.

Anbefalingen er gældende, til en ny vejledning udstedes af Sikkerhedsstyrelsen.

For yderligere spørgsmål, kontakt Michael Møller Nielsen, formand i CLM for vand og varmeenergi.

Metrologidagen 2018 afholdt i Aarhus

Metrologidagen blev afholdt d. 28. Maj 2018 hos Teknologisk Institut.

I år havde arrangørene af Metrologidagen 2018 fokus på udfordringer forbundet med nye fremstillingsmetoder såsom ”Additive Manufacturing”. Derudover var fokus også brugen af ”non-contact” måleudstyr, der kan bruges til at karakterisere materialers overfladeegenskaber.

Metrologidagen 2018 blev organiseret i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, FORCE Technology og DFM. Arrangørene vil gerne takke alle gæster og indlægsholdere for deltagelsen.

Præsentationer fra Metrologidagen 2018

Velkomst og Introduktion
David Tveit, direktør, Teknologisk Institut

Naturtro 3D-printede knogleimplantater
Casper Slots fra Particle3D

Droner, kameraer og 3D inspection af overflader
Claus Madsen, Create

Metrology for additively manufactured medical implants
Jørgen Garnæs, DFM

CT scanning for additive manufacturing
Stefania Gasparin, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Status and prospects of metrology grade optical 3D scanning
Søren Schou Gregersen, DTU COMPUTE

Forbedring og måling af ruhed på additivt fremstillede metalemner
Uffe Ditlev Bihlet, Specialist, FORCE Technology

Metrologidagen 2018

Metrologidagen 2018

Metrologidagen 2018: Nye udfordringer på metrologiområdet

Der er nye udfordringer i måleverdenen som følge af nye fremstillingsmetoder som bl.a. ”Additive Manufacturing”. Denne nye teknologi kræver tiltag på det metrologiske felt, da der kan opstå nye og anderledes udfordringer end dem, vi kender fra eksisterende fremstillingsmetoder. En anden tendens, der karakteriserer metrologiområdet lige nu, er brugen af berøringsløst måleudstyr til karakterisering af overfladers egenskaber.

På Metrologidagen 2018 sætter vi fokus på ”Additive Manufacturing” og ”non-contact” måleudstyr.

På dagen vil også være poster sessions, hvor relevante metrologiske projekter præsenteres og diskuteres.

Teknologisk Institut er vært for Metrologidagen 2018, som holdes i Aarhus den 28. maj. Metrologidagen er organiseret i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, FORCE Technology og DFM.

 

Program

09:00 Registrering, netværk og poster session

10:00 Velkomst og Introduktion
David Tveit, direktør, Teknologisk Institut

10:15 Velkomst
Michael Kjær, DFM

10:25 Keynote over emnerne internationalt perspektiv
Petros Stavroulakis, University og Nottingham

10:55 Pause, netværk og poster session
__________________________________________________________________________________
11:20. Spor 1 – Metrologi for Additive Manufacturing

CT scanning for additive manufacturing
CT scanning is a non-destructive technique able to provide a quick 3D visualization of complex geometry, which characterize parts produced by additive manufacturing. Computer tomography is a technology suitable for visualizing and characterizing inner and outer structures. It has the ability to show details in 2D cut, generate data for the entire production in a digitized form and gives the possibility to perform ‘reverse engineering’.
Stefania Gasparin, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Metrology of 3D printed parts in Danfoss
Verification and characterization of 3D printed parts with a focus on the challenges and a look at the future.
Saeed D. Farahani, Danfoss
____________________________________________________________________________________
11:20. Spor 2 – Berøringsløse teknikker til karakterisering af overfladers egenskaber

Sporbar måling af overfladetemperatur med phosfor termometer
Søren Andersen, konsulent, Teknologisk Institut

Status and prospects of metrology grade optical 3D scanning
While the state of optical 3D scanning is arguably reaching very high quality precision, we still observe severe accuracy loss in certain cases. An overview of the problems of 3D scanning from a metrological point of view is given, and how we intent to tackle some of these problems.
Søren Schou Gregersen, DTU COMPUTE
____________________________________________________________________________________

12:00 Frokost, netværk og Posters Session
____________________________________________________________________________________
13:00. Spor 1 – Metrologi for Additive Manufacturing

Metrology for additively manufactured medical implants
Jørgen Garnæs, DFM

Naturtro 3D-printede knogleimplantater
Casper Slots fra Particle3D
_____________________________________________________________________________________
13:00. Spor 2 – Berøringsløse teknikker til karakterisering af overfladers egenskaber

Droner, kameraer og 3D inspection af overflader
Claus Madsen, Create

Forbedring og måling af ruhed på additivt fremstillede metalemner
Vi er efterhånden kommet forbi ”kan det printes” og er nu nået til ”hvilken kvalitet får jeg det i”. Især i forhold til overfladefinish er der store variationer, som bl.a. afhænger af emnets orientering under byggeprocessen. Additivt fremstillede emner kan være ganske porøse, hvilket påvirker deres egenskaber negativt. Ved brug af konventionelle samt nye målemetoder er det muligt at forbedre både overfladefinish og fjerne porøsiteter. Dette foredrag viser resultater fra eksperimentelle studier hos bl.a. Grundfos.
Uffe Ditlev Bihlet, Specialist, FORCE Technology
_____________________________________________________________________________________

13:40 Kaffe, netværk og poster session

14:00 Laboratorierundvisning: 3D-print, CT-scanning og opmåling, fosfortermometri.

14:50 – 15:00 Opsamling og afslutning

Posters:

 • “Traceable three-dimensional nanometrology (3DNano)” v/ Guanghong Zeng DFM
 • “Improved material strength by length-scale engineering” v/ Jørgen Garnæs DFM
 • “Optical surface roughness measurements for high accuracy and high speed” v/ Poul Erik Hansen DFM
 • ”Metrologi.dk” v/ David Balslev-Harder DFM
 • “Sporbar overfladetemperaturmåling” v/ Søren Lindholt Andersen, Teknologisk Institut
 • ”Dynamic patterns and low flowrates for domestic water metering” v/ Søren Haack, John Frederiksen & Anders Niemann, Teknologisk Institut
 • “Installationsforhold og dynamisk aftapning” v/ Flowlaboratoriet FORCE Technology
 • “AdvanCT – Advanced Computed Tomography for dimensional and surface measurements in industry” v/ Stefania Gasparin, Teknologisk Institut
 • “Standards for the evaluation of the uncertainty of coordinate measurements in industry” v/ Stefania Gasparin, Teknologisk Institut
CLM temadag 2018

CLM temadag slår nye rekorder for deltagelse

CLM temadag med fokus på udfordringer og muligheder inden for måling af vand og varmeenergi

Den årlige CLM temadag ombord på Oslo-færgen havde i år fokus på udfordringer og muligheder inden for måling af vand og varmeenergi.

I begyndelsen af 2018 forbereder branchen sig til håndtering af den nye persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj 2018, og det nye måletekniske regelsæt, der forventes at træde i kraft 1. juli 2018. Temadagen havde fokus på, hvordan disse vil ændre procedurer for branchen.

På den andes side åbner 2018 op for en lang række muligheder, baseret på ny viden om målerteknologi, IoT, fjernaflæsning, små flows, installationer og procedurer. Temadagen præsenterede disse emner i cases fra både ind- og udland og diskuterede det i grupper.

CLM temadagen 2018 satte ny deltagerrekord

Igen i år oplevede CLM stor interesse for temadagen, der for fjerde år i træk sætter deltagerrekord. I år var deltagelsen oppe på 46 repræsentanter fra hele industrien, bl.a fra Kamstrup, Grundfos, Diehl metering, Iista Danmark, Apator Miitors, Aarhus Vand, HOFOR, DIN Forsyning, Trefor, Vandcenter Syd og en række andre.

Den positive udvikling i deltagerantallet bekræfter, at behovet for CLM grupperne og deres aktiviteter er fortsat stort.

Har du spørgsmål til temadagen eller til CLM aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte os.

Metrologidag 2017

Metrologi nyt 2017 er på gaden

Metrologi nyt 2017 er udkommet

Traditionen tro lægger indholdet i Metrologi nyt sig op ad Metrologidagen 2017, som blev holdt d. 23. maj.

Temaet for såvel Metrologidagen som Metrologi ny er “Metrologi under forandring” med særligt fokus på de metrologiske udfordringer i vand- og varmeindustrien samt i transportsektoren. Du kan derfor læse artiklerne:

 • Metrologi under forandring
 • Center for Legal Metrologi (CLM) – et godt efteruddannelsestilbud
 • Hvilke krav har forbrugerne til fremtidens målere?
 • Egenkontrol af flowmålere
 • Procedure for brintverifikation på vej
 • Bedre høretest til børn
 • UV-lys til bakteriebekæmpelse

Læs hele Metrologi nyt 2017 her

Tilmeld dig Metrologi nyt og modtage det på mail fremover.

Metrologidag 2017

Metrologidagen 2017 afholdt d. 23. maj

Rekordstor interesse for metrologidagen

Metrologidagen blev i år holdt hos FORCE Technology i Brøndby d.23. maj 2017.

Et rekordstort antal deltagere deltog i arrangementet, der i år var delt i to spor: Et transport spor og et vand-/varmeflow spor. Fælles for begge var de metrologiske udfordringer og ændringer, der i disse år præger de to industrier.

Dagen blev endvidere beriget af fælles præsentationer fra Sikkerhedsstyrelsen om kommende ændringer af de legal metrologiske regelsæt, grundlæggende information om den metrologiske infrastruktur i Danmark, Forbrugerrådet Tænks gennemgang af forbrugeres krav til måling i fremtiden samt et bredt udvalg af poster session om eksisterende metrologiske projekter.

Arrangørene, som består af FORCE Technology, DFM og Teknologisk Institut,  vil gerne benytte lejligheden til at takke alle indlægsholdere og deltagere for interessen. Alle spørgsmål og kommentarer kan rettes til Ana Petrina på apt@force.dk .

Præsentationer fra metrologidagen

Da der har været stor efterspørgsel på adgang til indlægsholdernes præsentationsmaterialerne fra deltagerne, har vi fået lov til at offentliggøre power point præsentationerne.

Den metrologiske infrastruktur i Danmark – Michael Møller Nielsen, FORCE Technology / Michael Kjær, DFM / Anders K. Niemann, Teknologisk Institut

Modernisering af de legal metrologiske regler – Karen Rud Michelsen, Sikkerhedsstyrelsen

Hvilke krav har forbrugerne til fremtidens målere – Christian Jarby, Forbrugerrådet Tænk

 

Permanent driftsovervågning som led i egenkontrol – Søren Lang, Kamstrup

Håndtering af vandmålere, der er omfattet af loven om stikprøvekontrol og værdien af denne – Brian Ramsgaard, Midtfyns Vandforsyning

Retninglinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi, gas og andre væsker end vand – Kurt Rasmussen, FORCE Technology

 

Metrologi i fremtidens transportindustri – Rune Christensen, FORCE Technology

Positioneringsteknologi i selvkørende robotter – Kasper Camillus Jeppesen, Teknologisk Institut

Forbrændingsmotorer/temperatur af flamme – Sønnik Clausen, DTU

Årlig CLM tur med rekort stort antal deltagere

Den årlige CLM tur  for vand (1) og varme (4) grupperne blev afholdt d. 25.-27. april 2017 ombord på DFDS Pearl Seaways

Den to dage lange temadag blev i år afholdt med rekord stort antal deltagere, nemlig hele 37 deltagere fra dansk industri og GTS-verden.

CLM Temadagen satte fokus på forskellige aspekter inden for smart metering og fjernaflæsning af vand og varmeenergi anno 2017.

Programmet bød bl.a. på følgende:

 • Rundvisning på Marbjerg vandværk
 • Smart metering i kontekst af IoT
 • IT-sikkerhed i forbindelse med fjernaflæsning
 • Ny vandautomat til nye formål
 • Ny persondataforordning og kontrol af data
 • Cases: Hvordan forbereder HOFOR og Kamstrup sig tpå den nye persondataforordning?
 • Smart metering: Udviklingstendenser
 • Typeprøvning i henhold til MID
 • Standarder, vejledninger og dokumentation i forhold til MID
 • Opsætning og indkøb af korrekte målerstørrelser
 • Kølemålere: Regelsæt og håndtering
 • Diskussionsfora
 • Paneldiskussioner
 • Netværksarrangementer

Ønsker du at høre mere om de to erfa-grupper og den årlige temadag, er du velkommen til at kontakte Michael Møller Nielsen på mmn@force.dk .

Metrologidag 2017

Metrologidag: Skifte inden for metrologi

I disse år foregår et skifte på metrologiområdet, som påvirker danske industrier. Vand- og varmeenergiindustri-erne møder store ændringer i forhold til den lovgivning, de er reguleret af, og transportindustrien jonglerer med nye brændstoftyper, nye typer køretøjer og ny lovgivning.

Metrologidagen sætter fokus på nogle af de usikkerheder og tendenser, der kan præge de to industriers fremtid. Dagen vil byde på en lang række præsentationer fra forskningsverdenen, GTS-institutterne, vand-/varme- og transportindustrien i to spor, som belyser forskellige aspekter af skiftet.

Præsentationer fra Metrologidag 2016

Metrologidag 2016

Metrologidagen blev holdt hos DFM d. 20. maj 2016.

Den danske Metrologidag arrangeres i samarbejde mellem DANAK, DELTA, DFM, DI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Metrologidagen havde i år fokus på teknologiudvikling, anvendelse af ny teknologi i verdenen samt krav til udvikling af nye måleteknikker og tilpasning af metrologien.

Seks indlæg fra dansk højteknologisk industri og forskning dannede rammerne for diskussioner om, hvordan vi tager de metrologiske udfordringer op.

 

Præsentationer fra Metrologidag 2016

Metrologi for 3D print – Teknologisk Institut

Optical metrology for surface measurements: Past, present and future – DFM

Metrologi Nyt

Nyeste udgave af metrologi Nyt er udkommet. Læs det her.

God læselyst!

© Copyright FORCE Technology - Park Alle 345, DK-2605 Brøndby, Denmark - T: +45 43 25 00 00 - F: +45 43 25 00 10 - VAT number: DK55117314