CLM har udgivet nye måletekniske vejledninger for vand og varmeenergi

CLM vand- og varmeenergigruppen har udgivet nye versioner af de måletekniske vejledninger.

De gældende udgaver af de måletekniske vejledninger kan findes på FORCE Technologys website på CLM-siden.

De måletekniske vejledninger beskriver i detaljer udførelsen af egenkontrol af vand- og varmeenergimålere. De beskriver bedste praksis, som er baseret på mange års erfaringsgrundlag hos CLM.

Vejledningerne tager udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens vejledning nr. 9464 af 20. juni 2018 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.

Der er udviklet et tilhørende værktøj til vurdering af resultat fra stikprøvekontrol.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt formand i CLM for vand og varmeenergi, Michael Møller Nielsen (mmn@force.dk).

Nyt fra Metrologidagen 2019

Af Søren A. R. Kynde, DFM

For første gang i historien kan alle SI-systemets grundenheder nu kan bestemmes ud fra naturkonstanter og fysiske principper, som kan efterprøves hvor som helst på jorden. Dette er konsekvensen af de nye definitioner, som blev vedtaget på generalkonferencen for mål og vægt i november 2018. Ændringen trådte i kraft på den internationale metrologidag den 20. maj 2019. Dagen blev festligholdt med et seminar på Danmarks nationale metrologiinstitut DFM.

Det internationale enhedssystem SI er flere gange i historiens løb blevet opdateret i overensstemmelse med moderne teknologiske fremskridt. I 2019 er vi efter mange års målrettet internationalt samarbejde nået til endnu en væsentlig revision af SI. Dette var naturligt nok temaet på årets metrologidag 2019. Omkring 50 deltagere var mødt frem på DFMs nye faciliteter i Hørsholm.

Lars Nielsen fra DFM lagde ud med at gennemgå de syv grundlæggende SI-enheder og konsekvenserne af den seneste opdatering. Enhederne sekund, meter og candela har længe haft moderne definitioner og bliver ikke direkte berørt af ændringen. De fire enheder som får væsentligt ændrede definitioner er kilogram, kelvin, ampere og mol. Lars Nielsen kunne dog berolige med, at langt de fleste brugere af målinger vil opleve en sømløs overgang til det nye system. Ændringen vil kun påvirke den måde, vi realiserer enhederne på det allerhøjeste niveau.

Herefter fulgte fire interessante oplæg fra eksperter i realisering og kalibrering på primær niveau inden for masse, temperatur, elektricitet og kemiske målinger. Især er det værd at bemærke, at kilogrammet nu ikke længere er defineret som massen af et bestemt lod, der står i et pengeskab i Paris.

I stedet har man valgt at tillægge Plancks naturkonstant en fast værdi. Med udgangspunkt i denne konstant er det muligt at opstille forskellige uafhængige forsøg, som hver især kan udmåle et kilogram med stor nøjagtighed og i indbyrdes overensstemmelse. Dermed er verden kommet et vigtigt skridt nærmere målet om et universelt enhedssystem uafhængigt af fysiske objekter. Et system baseret på naturlove, der vil sikre stabile og pålidelige målinger med en lang tidshorisont og som kan fungere som et springbræt for fremtidens forskning og udvikling.

Metrologidag2019

Metrologidagen 2019 – program

International metrologidag 20. maj 2019

Det internationale enhedssystem SI er flere gange blevet opdateret i over-ensstemmelse med moderne teknologiske fremskridt. I 2019 er vi, efter mange års målrettet internationalt samarbejde, nået til endnu en væsentlig revision af SI. De nye definitioner af de syv grundenheder, som blev vedtaget den 16. november 2018 på Generalkonferencen for Mål og Vægt (CGPM), medfører, at alle enheder for første gang vil være defineret ud fra naturkonstanter i stedet for fysiske objekter. Et system baseret på universelle naturlove vil sikre stabile og pålidelige målinger med en lang tidshorisont og vil fungere som et springbræt for fremtidens forskning og udvikling.

De nye definitioner træder i kraft den 20. maj 2019 på meterkonventionens fødselsdag. Vi markerer dagen ved at invitere til et seminar på DFM, Danmarks Nationale Metrologiinstitut.

Af de syv grundenheder i SI-systemet har sekund, meter og candela allerede moderne definitioner. Dagens program er derfor dedikeret til de fire øvrige enheder, som står over for væsentlige opdateringer: kelvin, ampere, kilogram og mol.

Metrologidagen arrangeres i samarbejde mellem DFM, Teknologisk Institut og FORCE Technology.

Arrangementet finder sted hos:

DFM A/S
Kogle Alle 5
2970 Hørsholm

Dato: 20. maj 2019 kl. 9:30 til 15:00
Pris: 350 kr.

Tilmelding: per e-mail til administration@dfm.dk med information om:
Firmanavn
Adresse
CVR.nr.
Navn på deltager
Faktureringsmail

Tilmelding af poster: per e-mail til srk@dfm.dk

Program:

09:00-09:25   Registrering og kaffe

09:25-09:30   Velkommen til DFM, ved direktør Michael Kjær

Formiddag: Re-definition af SI. Hvad betyder det for de fire berørte enheder.

09:30-10:05   Det reviderede international enhedssystem (SI)
Lars Nielsen (DFM)

10:05-10:45   The redefinition of the Kelvin and its implications
Andrea Peruzzi (VSL)

10:45-11:00  Pause

11:00-11:25   Elektriske kvantenormaler – strøm, spænding og modstand fra ‘e’ og ‘h’
Hans D. Jensen (DANAK)

11:25-11:45   Realisering af enheden for masse, kilogram
Lars Nielsen (DFM)

11:45-12:00   A wack at the mole: Trying to get Avorgadro’s number
Lise Deleebeeck (DFM)

12:00-13:00  Frokost

Eftermiddag: Industrinære cases og sporbarhed

13:00-13:20   Sporbar måling af overfladetemperatur: en praktisk guide
Søren Andersen (DTI)

12:20-13:40   Kalibrering indenfor luftfart
Jimmy Roneklindt (Trescal)

13:40-14:00   Virkelighedsnær metrologi for vandmålere. EMPIR: MetroWaMet
Johan B. Kondrup (FORCE Technology)

14:00-15:00  Postersession, netværk og øl
Mulighed for rundvisning i DFMs nye faciliteter

Metrologidagen 2018 afholdt i Aarhus

Metrologidagen blev afholdt d. 28. Maj 2018 hos Teknologisk Institut.

I år havde arrangørene af Metrologidagen 2018 fokus på udfordringer forbundet med nye fremstillingsmetoder såsom ”Additive Manufacturing”. Derudover var fokus også brugen af ”non-contact” måleudstyr, der kan bruges til at karakterisere materialers overfladeegenskaber.

Metrologidagen 2018 blev organiseret i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, FORCE Technology og DFM. Arrangørene vil gerne takke alle gæster og indlægsholdere for deltagelsen.

Præsentationer fra Metrologidagen 2018

Velkomst og Introduktion
David Tveit, direktør, Teknologisk Institut

Naturtro 3D-printede knogleimplantater
Casper Slots fra Particle3D

Droner, kameraer og 3D inspection af overflader
Claus Madsen, Create

Metrology for additively manufactured medical implants
Jørgen Garnæs, DFM

CT scanning for additive manufacturing
Stefania Gasparin, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Status and prospects of metrology grade optical 3D scanning
Søren Schou Gregersen, DTU COMPUTE

Forbedring og måling af ruhed på additivt fremstillede metalemner
Uffe Ditlev Bihlet, Specialist, FORCE Technology

Metrologidagen 2018

Metrologidagen 2018

Metrologidagen 2018: Nye udfordringer på metrologiområdet

Der er nye udfordringer i måleverdenen som følge af nye fremstillingsmetoder som bl.a. ”Additive Manufacturing”. Denne nye teknologi kræver tiltag på det metrologiske felt, da der kan opstå nye og anderledes udfordringer end dem, vi kender fra eksisterende fremstillingsmetoder. En anden tendens, der karakteriserer metrologiområdet lige nu, er brugen af berøringsløst måleudstyr til karakterisering af overfladers egenskaber.

På Metrologidagen 2018 sætter vi fokus på ”Additive Manufacturing” og ”non-contact” måleudstyr.

På dagen vil også være poster sessions, hvor relevante metrologiske projekter præsenteres og diskuteres.

Teknologisk Institut er vært for Metrologidagen 2018, som holdes i Aarhus den 28. maj. Metrologidagen er organiseret i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, FORCE Technology og DFM.

 

Program

09:00 Registrering, netværk og poster session

10:00 Velkomst og Introduktion
David Tveit, direktør, Teknologisk Institut

10:15 Velkomst
Michael Kjær, DFM

10:25 Keynote over emnerne internationalt perspektiv
Petros Stavroulakis, University og Nottingham

10:55 Pause, netværk og poster session
__________________________________________________________________________________
11:20. Spor 1 – Metrologi for Additive Manufacturing

CT scanning for additive manufacturing
CT scanning is a non-destructive technique able to provide a quick 3D visualization of complex geometry, which characterize parts produced by additive manufacturing. Computer tomography is a technology suitable for visualizing and characterizing inner and outer structures. It has the ability to show details in 2D cut, generate data for the entire production in a digitized form and gives the possibility to perform ‘reverse engineering’.
Stefania Gasparin, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Metrology of 3D printed parts in Danfoss
Verification and characterization of 3D printed parts with a focus on the challenges and a look at the future.
Saeed D. Farahani, Danfoss
____________________________________________________________________________________
11:20. Spor 2 – Berøringsløse teknikker til karakterisering af overfladers egenskaber

Sporbar måling af overfladetemperatur med phosfor termometer
Søren Andersen, konsulent, Teknologisk Institut

Status and prospects of metrology grade optical 3D scanning
While the state of optical 3D scanning is arguably reaching very high quality precision, we still observe severe accuracy loss in certain cases. An overview of the problems of 3D scanning from a metrological point of view is given, and how we intent to tackle some of these problems.
Søren Schou Gregersen, DTU COMPUTE
____________________________________________________________________________________

12:00 Frokost, netværk og Posters Session
____________________________________________________________________________________
13:00. Spor 1 – Metrologi for Additive Manufacturing

Metrology for additively manufactured medical implants
Jørgen Garnæs, DFM

Naturtro 3D-printede knogleimplantater
Casper Slots fra Particle3D
_____________________________________________________________________________________
13:00. Spor 2 – Berøringsløse teknikker til karakterisering af overfladers egenskaber

Droner, kameraer og 3D inspection af overflader
Claus Madsen, Create

Forbedring og måling af ruhed på additivt fremstillede metalemner
Vi er efterhånden kommet forbi ”kan det printes” og er nu nået til ”hvilken kvalitet får jeg det i”. Især i forhold til overfladefinish er der store variationer, som bl.a. afhænger af emnets orientering under byggeprocessen. Additivt fremstillede emner kan være ganske porøse, hvilket påvirker deres egenskaber negativt. Ved brug af konventionelle samt nye målemetoder er det muligt at forbedre både overfladefinish og fjerne porøsiteter. Dette foredrag viser resultater fra eksperimentelle studier hos bl.a. Grundfos.
Uffe Ditlev Bihlet, Specialist, FORCE Technology
_____________________________________________________________________________________

13:40 Kaffe, netværk og poster session

14:00 Laboratorierundvisning: 3D-print, CT-scanning og opmåling, fosfortermometri.

14:50 – 15:00 Opsamling og afslutning

Posters:

 • “Traceable three-dimensional nanometrology (3DNano)” v/ Guanghong Zeng DFM
 • “Improved material strength by length-scale engineering” v/ Jørgen Garnæs DFM
 • “Optical surface roughness measurements for high accuracy and high speed” v/ Poul Erik Hansen DFM
 • ”Metrologi.dk” v/ David Balslev-Harder DFM
 • “Sporbar overfladetemperaturmåling” v/ Søren Lindholt Andersen, Teknologisk Institut
 • ”Dynamic patterns and low flowrates for domestic water metering” v/ Søren Haack, John Frederiksen & Anders Niemann, Teknologisk Institut
 • “Installationsforhold og dynamisk aftapning” v/ Flowlaboratoriet FORCE Technology
 • “AdvanCT – Advanced Computed Tomography for dimensional and surface measurements in industry” v/ Stefania Gasparin, Teknologisk Institut
 • “Standards for the evaluation of the uncertainty of coordinate measurements in industry” v/ Stefania Gasparin, Teknologisk Institut
CLM temadag 2018

CLM temadag slår nye rekorder for deltagelse

CLM temadag med fokus på udfordringer og muligheder inden for måling af vand og varmeenergi

Den årlige CLM temadag ombord på Oslo-færgen havde i år fokus på udfordringer og muligheder inden for måling af vand og varmeenergi.

I begyndelsen af 2018 forbereder branchen sig til håndtering af den nye persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj 2018, og det nye måletekniske regelsæt, der forventes at træde i kraft 1. juli 2018. Temadagen havde fokus på, hvordan disse vil ændre procedurer for branchen.

På den andes side åbner 2018 op for en lang række muligheder, baseret på ny viden om målerteknologi, IoT, fjernaflæsning, små flows, installationer og procedurer. Temadagen præsenterede disse emner i cases fra både ind- og udland og diskuterede det i grupper.

CLM temadagen 2018 satte ny deltagerrekord

Igen i år oplevede CLM stor interesse for temadagen, der for fjerde år i træk sætter deltagerrekord. I år var deltagelsen oppe på 46 repræsentanter fra hele industrien, bl.a fra Kamstrup, Grundfos, Diehl metering, Iista Danmark, Apator Miitors, Aarhus Vand, HOFOR, DIN Forsyning, Trefor, Vandcenter Syd og en række andre.

Den positive udvikling i deltagerantallet bekræfter, at behovet for CLM grupperne og deres aktiviteter er fortsat stort.

Har du spørgsmål til temadagen eller til CLM aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte os.

Metrologidag 2017

Metrologi nyt 2017 er på gaden

Metrologi nyt 2017 er udkommet

Traditionen tro lægger indholdet i Metrologi nyt sig op ad Metrologidagen 2017, som blev holdt d. 23. maj.

Temaet for såvel Metrologidagen som Metrologi ny er “Metrologi under forandring” med særligt fokus på de metrologiske udfordringer i vand- og varmeindustrien samt i transportsektoren. Du kan derfor læse artiklerne:

 • Metrologi under forandring
 • Center for Legal Metrologi (CLM) – et godt efteruddannelsestilbud
 • Hvilke krav har forbrugerne til fremtidens målere?
 • Egenkontrol af flowmålere
 • Procedure for brintverifikation på vej
 • Bedre høretest til børn
 • UV-lys til bakteriebekæmpelse

Læs hele Metrologi nyt 2017 her

Tilmeld dig Metrologi nyt og modtage det på mail fremover.

Metrologidag 2017

Metrologidagen 2017 afholdt d. 23. maj

Rekordstor interesse for metrologidagen

Metrologidagen blev i år holdt hos FORCE Technology i Brøndby d.23. maj 2017.

Et rekordstort antal deltagere deltog i arrangementet, der i år var delt i to spor: Et transport spor og et vand-/varmeflow spor. Fælles for begge var de metrologiske udfordringer og ændringer, der i disse år præger de to industrier.

Dagen blev endvidere beriget af fælles præsentationer fra Sikkerhedsstyrelsen om kommende ændringer af de legal metrologiske regelsæt, grundlæggende information om den metrologiske infrastruktur i Danmark, Forbrugerrådet Tænks gennemgang af forbrugeres krav til måling i fremtiden samt et bredt udvalg af poster session om eksisterende metrologiske projekter.

Arrangørene, som består af FORCE Technology, DFM og Teknologisk Institut,  vil gerne benytte lejligheden til at takke alle indlægsholdere og deltagere for interessen. Alle spørgsmål og kommentarer kan rettes til Ana Petrina på apt@force.dk .

Præsentationer fra metrologidagen

Da der har været stor efterspørgsel på adgang til indlægsholdernes præsentationsmaterialerne fra deltagerne, har vi fået lov til at offentliggøre power point præsentationerne.

Den metrologiske infrastruktur i Danmark – Michael Møller Nielsen, FORCE Technology / Michael Kjær, DFM / Anders K. Niemann, Teknologisk Institut

Modernisering af de legal metrologiske regler – Karen Rud Michelsen, Sikkerhedsstyrelsen

Hvilke krav har forbrugerne til fremtidens målere – Christian Jarby, Forbrugerrådet Tænk

 

Permanent driftsovervågning som led i egenkontrol – Søren Lang, Kamstrup

Håndtering af vandmålere, der er omfattet af loven om stikprøvekontrol og værdien af denne – Brian Ramsgaard, Midtfyns Vandforsyning

Retninglinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi, gas og andre væsker end vand – Kurt Rasmussen, FORCE Technology

 

Metrologi i fremtidens transportindustri – Rune Christensen, FORCE Technology

Positioneringsteknologi i selvkørende robotter – Kasper Camillus Jeppesen, Teknologisk Institut

Forbrændingsmotorer/temperatur af flamme – Sønnik Clausen, DTU

Årlig CLM tur med rekort stort antal deltagere

Den årlige CLM tur  for vand (1) og varme (4) grupperne blev afholdt d. 25.-27. april 2017 ombord på DFDS Pearl Seaways

Den to dage lange temadag blev i år afholdt med rekord stort antal deltagere, nemlig hele 37 deltagere fra dansk industri og GTS-verden.

CLM Temadagen satte fokus på forskellige aspekter inden for smart metering og fjernaflæsning af vand og varmeenergi anno 2017.

Programmet bød bl.a. på følgende:

 • Rundvisning på Marbjerg vandværk
 • Smart metering i kontekst af IoT
 • IT-sikkerhed i forbindelse med fjernaflæsning
 • Ny vandautomat til nye formål
 • Ny persondataforordning og kontrol af data
 • Cases: Hvordan forbereder HOFOR og Kamstrup sig tpå den nye persondataforordning?
 • Smart metering: Udviklingstendenser
 • Typeprøvning i henhold til MID
 • Standarder, vejledninger og dokumentation i forhold til MID
 • Opsætning og indkøb af korrekte målerstørrelser
 • Kølemålere: Regelsæt og håndtering
 • Diskussionsfora
 • Paneldiskussioner
 • Netværksarrangementer

Ønsker du at høre mere om de to erfa-grupper og den årlige temadag, er du velkommen til at kontakte Michael Møller Nielsen på mmn@force.dk .

Metrologidag 2017

Metrologidag: Skifte inden for metrologi

I disse år foregår et skifte på metrologiområdet, som påvirker danske industrier. Vand- og varmeenergiindustri-erne møder store ændringer i forhold til den lovgivning, de er reguleret af, og transportindustrien jonglerer med nye brændstoftyper, nye typer køretøjer og ny lovgivning.

Metrologidagen sætter fokus på nogle af de usikkerheder og tendenser, der kan præge de to industriers fremtid. Dagen vil byde på en lang række præsentationer fra forskerverdenen, GTS-institutterne, vand-/varme- og transportindustrien i to spor, som belyser forskellige aspekter af skiftet.
© Copyright FORCE Technology - Park Alle 345, DK-2605 Brøndby, Denmark - T: +45 43 25 00 00 - F: +45 43 25 00 10 - VAT number: DK55117314