Præsentationer fra Metrologidag 2016

Metrologidag 2016

Metrologidagen blev holdt hos DFM d. 20. maj 2016.

Den danske Metrologidag arrangeres i samarbejde mellem DANAK, DELTA, DFM, DI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Metrologidagen havde i år fokus på teknologiudvikling, anvendelse af ny teknologi i verdenen samt krav til udvikling af nye måleteknikker og tilpasning af metrologien.

Seks indlæg fra dansk højteknologisk industri og forskning dannede rammerne for diskussioner om, hvordan vi tager de metrologiske udfordringer op.

 

Præsentationer fra Metrologidag 2016

Metrologi for 3D print – Teknologisk Institut

Optical metrology for surface measurements: Past, present and future – DFM

Metrologi Nyt

Nyeste udgave af metrologi Nyt er udkommet. Læs det her.

God læselyst!

CLM årlig erfa-tur for gruperne vand og varmeenergi

Den årlige CLM Erfa-tur for gruppe 1/ Vand og 4/Varmeenergi er afholdt d. 10.-12. maj 2016.

I år var temaerne bl.a. Pressure Equipment Directive, Ændringer i Måleinstrumentdirektivet, stikprøvekontrol samt fjernaflæsning inkl. udfordringer med datasikkerhed og teknologier til fjernaflæsning. Arrangementet bød endvidere på introduktion til nye projekter om installationsforhold, dynamisk aftapning og standardisering af vandmålere.

Derudover fik deltagerne rundvisning på Tine Mejeri i Oslo, hvor der bl.a. var fokus på udfordringer med flowmålere på mejeriet.

Alle præsentationer er tilgængelige under CLM nyheder.

 

 

Metrologidagen 2016

Metrologidag 2016

Metrologidagen 2016: Measurements in a dynamic world

Teknologiudvikling og anvendelse af ny teknologi i verdenen omkring os stiller krav til udvikling af nye måleteknikker og tilpasning af metrologien. Det er temaet for Metrologidagen 2016.

Den danske Metrologidag arrangeres i samarbejde mellem DANAK, DELTA, DFM, DI, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Vi indbyder til en dag, hvor interesserede og eksperter mødes for at få indsigt i og overblik over udfordringer med udvikling af nye måleteknikker og metrologiske standarder for at matche den hastige udvikling og anvendelse af ny teknologi.

Seks indlæg fra dansk højteknologisk industri og forskning danner rammerne for diskussioner om, hvordan vi tager de metrologiske udfordringer op.

Metrologidagen finder i år sted fredag d. 20. maj 2016, kl. 9:30 – 13:30 i DTU bygning 101, S09, stuen, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Du kan læse mere om og tilmelde dig Metrologidagen her.

Temadag: Måling og regulering i forsyningssektoren den 15. december 2015 – Aarhus

Nyheder og erfaringer i forbindelse med bl.a. måling og regulering af vand, fjernvarme, regn- og spildevand samt sundhed omkring drikkevand.

Temadagen starter med et fælles formiddagsprogram, hvor flowcenterets aktører bl.a vil orientere om deres involvering i det europæiske metrologi program (EMRP).

Eftermiddagens program har i år to spor. Det ene spor (A) har fokus på afregningsmåling og brug af data fra fjernafl æste målere i forbindelse med vand og fjernvarme. Det andet spor (B) ser på udfordringerne i forbindelse med flowmåling af regn- og spildevand.

Vi slutter dagen af med et fælles indlæg omkring en patenteret løsning, til at opnå høj datakvalitet til en lav pris med clamp-on flowmåling, udviklet af den lille danske virksomhed Remoni.

Download hele programmet her!

Målgruppe

Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med flow- og energimåling i forbindelse med vand- og fjernvarmeforsyning, regn- og spildevand samt til målerproducenter, rådgivende ingeniører, entreprenører og installatører.

Tid og sted

15. december 2015 – kl. 9.30-16.00

Teknologisk Institut
Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C

Yderligere information

Anders Koustrup Niemann tlf. 72 20 28 84
E-mail aknn@teknologisk.dk

Flowtemadagen er blevet en fast årlig tradition, der arrangeres af Flowcenter Danmark, som er et samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut. 

CLM Erfatur 2015