Metrologidag 2017

Metrologi nyt 2017 er på gaden

Metrologi nyt 2017 er udkommet

Traditionen tro lægger indholdet i Metrologi nyt sig op ad Metrologidagen 2017, som blev holdt d. 23. maj.

Temaet for såvel Metrologidagen som Metrologi ny er “Metrologi under forandring” med særligt fokus på de metrologiske udfordringer i vand- og varmeindustrien samt i transportsektoren. Du kan derfor læse artiklerne:

 • Metrologi under forandring
 • Center for Legal Metrologi (CLM) – et godt efteruddannelsestilbud
 • Hvilke krav har forbrugerne til fremtidens målere?
 • Egenkontrol af flowmålere
 • Procedure for brintverifikation på vej
 • Bedre høretest til børn
 • UV-lys til bakteriebekæmpelse

Læs hele Metrologi nyt 2017 her

Tilmeld dig Metrologi nyt og modtage det på mail fremover.

Metrologidag 2017

Metrologidagen 2017 afholdt d. 23. maj

Rekordstor interesse for metrologidagen

Metrologidagen blev i år holdt hos FORCE Technology i Brøndby d.23. maj 2017.

Et rekordstort antal deltagere deltog i arrangementet, der i år var delt i to spor: Et transport spor og et vand-/varmeflow spor. Fælles for begge var de metrologiske udfordringer og ændringer, der i disse år præger de to industrier.

Dagen blev endvidere beriget af fælles præsentationer fra Sikkerhedsstyrelsen om kommende ændringer af de legal metrologiske regelsæt, grundlæggende information om den metrologiske infrastruktur i Danmark, Forbrugerrådet Tænks gennemgang af forbrugeres krav til måling i fremtiden samt et bredt udvalg af poster session om eksisterende metrologiske projekter.

Arrangørene, som består af FORCE Technology, DFM og Teknologisk Institut,  vil gerne benytte lejligheden til at takke alle indlægsholdere og deltagere for interessen. Alle spørgsmål og kommentarer kan rettes til Ana Petrina på apt@force.dk .

Præsentationer fra metrologidagen

Da der har været stor efterspørgsel på adgang til indlægsholdernes præsentationsmaterialerne fra deltagerne, har vi fået lov til at offentliggøre power point præsentationerne.

Den metrologiske infrastruktur i Danmark – Michael Møller Nielsen, FORCE Technology / Michael Kjær, DFM / Anders K. Niemann, Teknologisk Institut

Modernisering af de legal metrologiske regler – Karen Rud Michelsen, Sikkerhedsstyrelsen

Hvilke krav har forbrugerne til fremtidens målere – Christian Jarby, Forbrugerrådet Tænk

 

Permanent driftsovervågning som led i egenkontrol – Søren Lang, Kamstrup

Håndtering af vandmålere, der er omfattet af loven om stikprøvekontrol og værdien af denne – Brian Ramsgaard, Midtfyns Vandforsyning

Retninglinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi, gas og andre væsker end vand – Kurt Rasmussen, FORCE Technology

 

Metrologi i fremtidens transportindustri – Rune Christensen, FORCE Technology

Positioneringsteknologi i selvkørende robotter – Kasper Camillus Jeppesen, Teknologisk Institut

Forbrændingsmotorer/temperatur af flamme – Sønnik Clausen, DTU

Årlig CLM tur med rekort stort antal deltagere

Den årlige CLM tur  for vand (1) og varme (4) grupperne blev afholdt d. 25.-27. april 2017 ombord på DFDS Pearl Seaways

Den to dage lange temadag blev i år afholdt med rekord stort antal deltagere, nemlig hele 37 deltagere fra dansk industri og GTS-verden.

CLM Temadagen satte fokus på forskellige aspekter inden for smart metering og fjernaflæsning af vand og varmeenergi anno 2017.

Programmet bød bl.a. på følgende:

 • Rundvisning på Marbjerg vandværk
 • Smart metering i kontekst af IoT
 • IT-sikkerhed i forbindelse med fjernaflæsning
 • Ny vandautomat til nye formål
 • Ny persondataforordning og kontrol af data
 • Cases: Hvordan forbereder HOFOR og Kamstrup sig tpå den nye persondataforordning?
 • Smart metering: Udviklingstendenser
 • Typeprøvning i henhold til MID
 • Standarder, vejledninger og dokumentation i forhold til MID
 • Opsætning og indkøb af korrekte målerstørrelser
 • Kølemålere: Regelsæt og håndtering
 • Diskussionsfora
 • Paneldiskussioner
 • Netværksarrangementer

Ønsker du at høre mere om de to erfa-grupper og den årlige temadag, er du velkommen til at kontakte Michael Møller Nielsen på mmn@force.dk .

Metrologidag 2017

Metrologidag: Skifte inden for metrologi

I disse år foregår et skifte på metrologiområdet, som påvirker danske industrier. Vand- og varmeenergiindustri-erne møder store ændringer i forhold til den lovgivning, de er reguleret af, og transportindustrien jonglerer med nye brændstoftyper, nye typer køretøjer og ny lovgivning.

Metrologidagen sætter fokus på nogle af de usikkerheder og tendenser, der kan præge de to industriers fremtid. Dagen vil byde på en lang række præsentationer fra forskningsverdenen, GTS-institutterne, vand-/varme- og transportindustrien i to spor, som belyser forskellige aspekter af skiftet.

Præsentationer fra Metrologidag 2016

Metrologidag 2016

Metrologidagen blev holdt hos DFM d. 20. maj 2016.

Den danske Metrologidag arrangeres i samarbejde mellem DANAK, DELTA, DFM, DI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Metrologidagen havde i år fokus på teknologiudvikling, anvendelse af ny teknologi i verdenen samt krav til udvikling af nye måleteknikker og tilpasning af metrologien.

Seks indlæg fra dansk højteknologisk industri og forskning dannede rammerne for diskussioner om, hvordan vi tager de metrologiske udfordringer op.

 

Præsentationer fra Metrologidag 2016

Metrologi for 3D print – Teknologisk Institut

Optical metrology for surface measurements: Past, present and future – DFM

Metrologi Nyt

Nyeste udgave af metrologi Nyt er udkommet. Læs det her.

God læselyst!

CLM årlig erfa-tur for gruperne vand og varmeenergi

Den årlige CLM Erfa-tur for gruppe 1/ Vand og 4/Varmeenergi er afholdt d. 10.-12. maj 2016.

I år var temaerne bl.a. Pressure Equipment Directive, Ændringer i Måleinstrumentdirektivet, stikprøvekontrol samt fjernaflæsning inkl. udfordringer med datasikkerhed og teknologier til fjernaflæsning. Arrangementet bød endvidere på introduktion til nye projekter om installationsforhold, dynamisk aftapning og standardisering af vandmålere.

Derudover fik deltagerne rundvisning på Tine Mejeri i Oslo, hvor der bl.a. var fokus på udfordringer med flowmålere på mejeriet.

Alle præsentationer er tilgængelige under CLM nyheder.

 

 

Metrologidagen 2016

Metrologidag 2016

Metrologidagen 2016: Measurements in a dynamic world

Teknologiudvikling og anvendelse af ny teknologi i verdenen omkring os stiller krav til udvikling af nye måleteknikker og tilpasning af metrologien. Det er temaet for Metrologidagen 2016.

Den danske Metrologidag arrangeres i samarbejde mellem DANAK, DELTA, DFM, DI, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Vi indbyder til en dag, hvor interesserede og eksperter mødes for at få indsigt i og overblik over udfordringer med udvikling af nye måleteknikker og metrologiske standarder for at matche den hastige udvikling og anvendelse af ny teknologi.

Seks indlæg fra dansk højteknologisk industri og forskning danner rammerne for diskussioner om, hvordan vi tager de metrologiske udfordringer op.

Metrologidagen finder i år sted fredag d. 20. maj 2016, kl. 9:30 – 13:30 i DTU bygning 101, S09, stuen, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Du kan læse mere om og tilmelde dig Metrologidagen her.

Temadag: Måling og regulering i forsyningssektoren den 15. december 2015 – Aarhus

Nyheder og erfaringer i forbindelse med bl.a. måling og regulering af vand, fjernvarme, regn- og spildevand samt sundhed omkring drikkevand.

Temadagen starter med et fælles formiddagsprogram, hvor flowcenterets aktører bl.a vil orientere om deres involvering i det europæiske metrologi program (EMRP).

Eftermiddagens program har i år to spor. Det ene spor (A) har fokus på afregningsmåling og brug af data fra fjernafl æste målere i forbindelse med vand og fjernvarme. Det andet spor (B) ser på udfordringerne i forbindelse med flowmåling af regn- og spildevand.

Vi slutter dagen af med et fælles indlæg omkring en patenteret løsning, til at opnå høj datakvalitet til en lav pris med clamp-on flowmåling, udviklet af den lille danske virksomhed Remoni.

Download hele programmet her!

Målgruppe

Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med flow- og energimåling i forbindelse med vand- og fjernvarmeforsyning, regn- og spildevand samt til målerproducenter, rådgivende ingeniører, entreprenører og installatører.

Tid og sted

15. december 2015 – kl. 9.30-16.00

Teknologisk Institut
Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C

Yderligere information

Anders Koustrup Niemann tlf. 72 20 28 84
E-mail aknn@teknologisk.dk

Flowtemadagen er blevet en fast årlig tradition, der arrangeres af Flowcenter Danmark, som er et samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut. 

© Copyright FORCE Technology - Park Alle 345, DK-2605 Brøndby, Denmark - T: +45 43 25 00 00 - F: +45 43 25 00 10 - VAT number: DK55117314