CLMs vejledninger til egenkontrol for vand- og varmenergimålere

Her følger 1. version af CLMs vejledninger til egenkontrol for vand- og varmenergimålere.

Vejledningerne tilrettes med ikke tekniske detaljer i løbet af foråret 2019.

 

Bemærk:

Målere som endnu ikke har været inde til kontrol, her kan 1. stikprøve køres efter de nye regler.

Målere som allerede har kørt stikprøve efter de gamle vejledninger udtages i henhold til denne. Den nye stikprøve køres efter de nye vejledninger.

CLM Måleteknisk vejledning til egenkontrol af vandmålere

CLM Måleteknisk vejledning til egenkontrol af varmeenergimålere.

CLM vand- og varmeenergigruppens anbefalinger til SIK’s nye bekendtgørelse

I forbindelse med at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme, har Erfa-grupperne for vand og varmeenergi i CLM i samråd følgende anbefaling til forsyninger, målerproducenter og andre instrumentejere af vand- og varmeenergimålere.

CLM vand- og varmeenergigruppens anbefalinger til SIK’s nye bekendtgørelse

  • Grupperne anbefaler at fortsætte kontrol i henhold til den måletekniske vejledning MV nr. 02.36-01, udgave 10 og MV 07.01-01, udg. 4, dog med en tilpasning af verifikationsintervaller fra hvert 6. år til hvert 9. år samt driftskontrolgrænse fra hvert 3. år til hvert 4. år, såfremt at målerens typegodkendelse tillader dette.
  • Ovenstående anbefaling gælder kun nye, ikke idriftsatte partier. For idriftsatte partier anbefaler gruppen fortsat en verifikationsperiode på hhv. 6 og 3 år.

Anbefalingen er gældende, til en ny vejledning udstedes af Sikkerhedsstyrelsen.

For yderligere spørgsmål, kontakt Michael Møller Nielsen, formand i CLM for vand og varmeenergi.