Indlæg af Ana Petrina

CLMs vejledninger til egenkontrol for vand- og varmenergimålere

Her følger 1. version af CLMs vejledninger til egenkontrol for vand- og varmenergimålere. Vejledningerne tilrettes med ikke tekniske detaljer i løbet af foråret 2019.   Bemærk: Målere som endnu ikke har været inde til kontrol, her kan 1. stikprøve køres efter de nye regler. Målere som allerede har kørt stikprøve efter de gamle vejledninger udtages […]

CLM vand- og varmeenergigruppens anbefalinger til SIK’s nye bekendtgørelse

I forbindelse med at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme, har Erfa-grupperne for vand og varmeenergi i CLM i samråd følgende anbefaling til forsyninger, målerproducenter og andre instrumentejere af vand- og varmeenergimålere. CLM vand- og varmeenergigruppens anbefalinger til […]

Metrologidagen 2018 afholdt i Aarhus

Metrologidagen blev afholdt d. 28. Maj 2018 hos Teknologisk Institut. I år havde arrangørene af Metrologidagen 2018 fokus på udfordringer forbundet med nye fremstillingsmetoder såsom ”Additive Manufacturing”. Derudover var fokus også brugen af ”non-contact” måleudstyr, der kan bruges til at karakterisere materialers overfladeegenskaber. Metrologidagen 2018 blev organiseret i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, FORCE Technology og […]

Metrologidagen 2018

Metrologidagen 2018: Nye udfordringer på metrologiområdet Der er nye udfordringer i måleverdenen som følge af nye fremstillingsmetoder som bl.a. ”Additive Manufacturing”. Denne nye teknologi kræver tiltag på det metrologiske felt, da der kan opstå nye og anderledes udfordringer end dem, vi kender fra eksisterende fremstillingsmetoder. En anden tendens, der karakteriserer metrologiområdet lige nu, er brugen af […]

CLM temadag slår nye rekorder for deltagelse

CLM temadag med fokus på udfordringer og muligheder inden for måling af vand og varmeenergi Den årlige CLM temadag ombord på Oslo-færgen havde i år fokus på udfordringer og muligheder inden for måling af vand og varmeenergi. I begyndelsen af 2018 forbereder branchen sig til håndtering af den nye persondataforordning, der træder i kraft d. […]

Metrologi nyt 2017 er på gaden

Metrologi nyt 2017 er udkommet Traditionen tro lægger indholdet i Metrologi nyt sig op ad Metrologidagen 2017, som blev holdt d. 23. maj. Temaet for såvel Metrologidagen som Metrologi ny er “Metrologi under forandring” med særligt fokus på de metrologiske udfordringer i vand- og varmeindustrien samt i transportsektoren. Du kan derfor læse artiklerne: Metrologi under […]

Metrologidagen 2017 afholdt d. 23. maj

Rekordstor interesse for metrologidagen Metrologidagen blev i år holdt hos FORCE Technology i Brøndby d.23. maj 2017. Et rekordstort antal deltagere deltog i arrangementet, der i år var delt i to spor: Et transport spor og et vand-/varmeflow spor. Fælles for begge var de metrologiske udfordringer og ændringer, der i disse år præger de to industrier. […]

Årlig CLM tur med rekort stort antal deltagere

Den årlige CLM tur  for vand (1) og varme (4) grupperne blev afholdt d. 25.-27. april 2017 ombord på DFDS Pearl Seaways Den to dage lange temadag blev i år afholdt med rekord stort antal deltagere, nemlig hele 37 deltagere fra dansk industri og GTS-verden. CLM Temadagen satte fokus på forskellige aspekter inden for smart […]

Metrologidag: Skifte inden for metrologi

I disse år foregår et skifte på metrologiområdet, som påvirker danske industrier. Vand- og varmeenergiindustri-erne møder store ændringer i forhold til den lovgivning, de er reguleret af, og transportindustrien jonglerer med nye brændstoftyper, nye typer køretøjer og ny lovgivning. Metrologidagen sætter fokus på nogle af de usikkerheder og tendenser, der kan præge de to industriers […]

Præsentationer fra Metrologidag 2016

Metrologidag 2016 Metrologidagen blev holdt hos DFM d. 20. maj 2016. Den danske Metrologidag arrangeres i samarbejde mellem DANAK, DELTA, DFM, DI, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Metrologidagen havde i år fokus på teknologiudvikling, anvendelse af ny teknologi i verdenen samt krav til udvikling af nye måleteknikker og tilpasning af metrologien. Seks indlæg fra dansk højteknologisk industri […]